Баталгаажуулах зааврыг дахин илгээх

1 алдааг шалга:

  • Confirmation token translation missing: mn.activerecord.errors.models.user.attributes.confirmation_token.blank